Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo

   

„Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo”

Gmina Barczewo realizuje projekt o nazwie „Inwestycje w odnawialne źródło energii w Gminie Barczewo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

                                                                

 

Zadaniem wynikającym z realizacji Projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Inwestycja obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej:

 • budynku Zespołu Szkół w Barczewie przy ul. Północnej 14,
 • budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie przy ul. Słowackiego 7.

Cel projektu

 • poprawa efektywności energetycznej Gminy Barczewo,
 • redukcja emisji CO2 do atmosfery.

Kwoty

 • wartość projektu: 520 570.44 zł
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 442 484.87 zł

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 0050.103.2016 Burmistrza Barczewa z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

5.1 zarządzenie DOWOZY- 2016

5.2 załącznik Nr 1 DOWOZY- 2016

5.4 załącznik Nr 3 DOWOZY- 2016

Bezpłatne badania dla kobiet w ciąży i dzieci do 1 roku życia

plakat2ulotka2plakat1

Trwa V edycja konkursu „Lekcja z SITA”

Trwa V edycja konkursu

Lekcja z SITA”

Termin zgłoszeń do 15.01.2016 r.

LekcjazSita2015

„Lekcja z SITA” to konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski”. Udział w konkursie otwiera przed szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej, skutecznej metody nauki języków obcych. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są w 7 szkołach na terenie całej Polski.

Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy, a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej i szybciej, ale, dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych lekcjach.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Krok 1 Wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytanie

W konkursie mogą wziąć udział gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, które do 15 stycznia 2016 roku wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz ciekawie odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?” Tekst odpowiedzi nie może przekraczać 1 800 znaków ze spacjami. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.glos.pl/lekcjazsita.

Formularz wraz z odpowiedzią należy wysłać na adres Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”)

Krok 2 Dni Konkursowe

Spośród wszystkich zgłoszeń, jury wytypuje co najmniej 10 finalistów, którzy w lutym i marcu 2016 zorganizują w swojej szkole Dni Konkursowe. Dzień Konkursowy to spotkanie z metodą SITA. Każdy, począwszy od Dyrekcji, przez nauczycieli, rodziców, a kończąc na uczniach ma możliwość w tym dniu poznać jej działanie i zadać nurtujące go pytania. Dzień Konkursowy to także okazja do roboczego spotkania z nauczycielami, którzy chcą podjąć się wdrożenia tej nowej metody.

Krok 3 Przygotowanie pracy konkursowej: „Projekt organizacji zajęć metodą SITA”

W kolejnym etapie konkursu, w terminie do 5 maja 2016, finaliści przygotowują „Projekt organizacji zajęć metodą SITA” do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 i przesyłają go na adres redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”). Spośród nadesłanych projektów jury wybiera zwycięzcę.

Krok 4 Nagrody

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 maja 2016. Według regulaminu, zwycięzca jest tylko jeden, jednak nie zamyka to drogi do nagród dla szkół, które wykażą się wysokim poziomem nadesłanych prac. Laureat otrzyma zestawy urządzeń SITA wraz z materiałami do nauki języków obcych dla uczniów. Pozostali finaliści mogą liczyć na realizację projektów w ramach współpracy ze sponsorami.

Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?”

Czekamy na odpowiedzi!

twarz

Więcej informacji na stronach:

www.glos.pl/lekcjazsita

www.szkola.sita.pl

VII edycja akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

s-150-120

Trwa VII edycja akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury” –
największego w Polsce programu edukacyjnego dla przedszkoli

Pod koniec października zeszłego roku wystartowała VII edycja akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to największy program edukacyjny skierowany do przedszkoli, którego celem jest popularyzacja tematyki ekologicznej wśród najmłodszych, wzrost świadomości dzieci w kwestii ochrony przyrody oraz kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych przedszkolaków.

W ciągu 7 lat trwania programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” wzięło w nim udział aż 2 miliony dzieci, a nauczyciele przedszkoli przeprowadzili w jego ramach aż 100 tysięcy zajęć. Istotny jest także fakt, że akcja swoim zasięgiem obejmuje około 60% polskich przedszkoli. Tegoroczna edycja akcji potrwa do końca czerwca.

Czym jest program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?

W VII edycja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” bierze udział pół miliona dzieci z 6000 przedszkoli w całej Polsce. Akcja, organizowana przez markę Kubuś, rozpoczęła się 22 października wyjątkowym Dniem Przyjaciół Ziemi. Niedługo później wszystkie przedszkola, które zgłosiły swój udział do akcji otrzymały bezpłatnie zestaw materiałów edukacyjnych. Na ich podstawie w przedszkolach prowadzone są zajęcia. W ich trakcie nauczyciele przedszkoli przekazują dzieciom wiedzę na temat ochrony przyrody i ekologii. Materiały edukacyjne zostały przygotowane w taki sposób, aby poza poznawaniem tematyki ekologicznej dzieci mogły również rozwijać umiejętność kreatywnego myślenia, a także stawać się bardziej samodzielne.

Przekazany przedszkolom zestaw materiałów edukacyjnych zawierał:

 • folder dla nauczyciela
 • płytę CD (ze specjalnie przygotowanymi piosenkami i rymowankami)
 • plakat
 • kolorowe książeczki dla dzieci
 • certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

W ramach zajęć nauczyciele obowiązkowo realizują z przedszkolakami cztery scenariusze lekcji znajdującej się w materiałach edukacyjnych – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzień Marchewki”, „Owoce, Warzywa i Soki” oraz „Recykling”. Dzieci edukowane są także w zakresie prawidłowego odżywiania. Najmłodsi dowiadują się m.in., dlaczego codzienne spożywanie 5 porcji warzyw, owoców lub soku oraz drugiego śniadania jest tak ważne dla ich rozwoju. Po zrealizowaniu całości programu placówki biorące udział w akcji otrzymują certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Tytuł ten jest przyznawany na okres 1 roku.

Więcej informacji o programie, jego regulamin oraz materiały edukacyjne w wersji cyfrowej do bezpłatnego pobrania, można znaleźć na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl.

Kontakt dla mediów:

Piotr Płaczek
e-mail:  p.placzek@synertime.pl
tel.: 604-292-511
(48-22) 544-05-11

Dorota Liszka
Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
d.liszka@maspex.com

Kontakt do organizatora:

Magdalena Dąbrowska
tel. +48/ 33 870 84 64
e-mail: m.dabrowska@maspex.com

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany jest przez markę Kubuś (firma Tymbark). Jego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Każde przedszkole, które zgłosiło się do akcji otrzymało bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzaniu zajęć. Po zrealizowaniu programu przedszkole nabywa na rok prawo posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Zarządzenie Nr 0050.98.2014

Zarządzenie Nr 0050.98.2014
Burmistrza Barczewa

z dnia 6 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

w roku szkolnym 2014/2015.

 

Na podstawie §3ust.3Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014roku
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.z2014r.poz.1024) Burmistrz Barczewa postanawia:

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę
w klasach II,III i VI szkoły podstawowej oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art.71bust.3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) na dzień 5 września 2014r.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr1 do Zarządzenia.

Z obowiązuję dyrektorów szkół do złożenia w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej
na zakup podręczników do dnia 8 września 2014r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie oraz dyrektorom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Barczewa


Wniosek Wyprawka


Zarządzenie Nr 0050.96.2014 Burmistrza Barczewa z dnia 29 lipca 2014r.

school
Zarządzenie Nr 0050.96.2014
Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lipca 2014r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

Na podstawie art.17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 572 ze zm.)
postanawiam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, gdy Gmina nie zapewnia takiego dowozu.

 2. Niniejsze wytyczne stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, jeżeli droga dziecka z domu
  do szkoły przekracza:

 1. 3 km – w przypadku uczniów klas l – IV szkół podstawowych;

 2. 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

§ 2

Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1, następuje na okres roku szkolnego 2014/2015.

§ 3

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szkołą jest rozumiana, jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 4

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom
lub opiekunom prawnym:

 1. Do szkoły podstawowej lub gimnazjum zgodnie z obwodem,

 2. Do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

 3. Dzieciom pięcio – i sześcioletnim oraz ich opiekunowi, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 5

 1. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z wymaganymi załącznikami, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo do dnia 15 września każdego roku.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony
  po upływie terminu określonego w ust. 2.

§ 6

 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5 ust.1, jest podstawą zawarcia Umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka. Umowa zawierana jest pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
  w Barczewie a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia.

 2. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym stanowi Załącznik Nr 2.

§ 7

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół lub ośrodków stanowi:

 1. W przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów miesięcznych,

 2. W przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym kwota zwrotu jest kosztem najtańszego połączenia miesięcznego biletu uczniowskiego (ulgowego) autobusowego lub kolejowego na danej trasie w przeliczeniu na jeden dzień zarówno dla dziecka jak i opiekuna.

§ 8

 1. Zwrot kosztów, o którym mowa w § 7 ust. 2 następuje poprzez pomnożenie
  ww. kwoty przez liczbę dni pobytu dziecka w szkole.

 2. Liczba dni obecności dziecka w szkole lub ośrodku musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub uprawnionej przez niego osoby.

 3. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 3.

§ 9

Za dni nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 10

Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie zaświadczenie o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3
do przedmiotowej umowy.

§ 11

Zaświadczenie, o którym mowa w § 10 należy złożyć Miejskim Zespole Oświaty
i Zdrowia w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo nie później niż
do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.

§ 12

Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje do 14 dni od dnia złożenia zaświadczenia.

§ 13

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
do zawierania umów określających zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia
oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

§ 14

Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Zespołowi Oświaty i Zdrowia
w Barczewie.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Barczewa

 

Mammobus LUX MED Diagnostyka w powiecie olsztyńskim

Informacja prasowa

 

http://www.luxmed.pl/i/logo.png

Mammobus w Twojej miejscowości!

Zbadałaś się już?  Zachęć przyjaciółkę!

 

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

 

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że mammografia to najistotniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się regularnie poddawać.

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propagowanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu!

 


 
Mammografię
można będzie wykonać w mammobusie, który odwiedzi:

 • Barczewo    – 23 lipca przy Przychodni Zdrowia, Lipowa 2

 • Jeziorany    – 24 lipca przy Miejskim Ośrodku Kultury, Konopnickiej 4

 • Purda         – 25 lipca na Placu Sportowym

 • Stawiguda  – 28 lipca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Leśna 2

   


 

Nie dostała Pani imiennego zaproszenia na badanie? Nie szkodzi, jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 – 1964) i w ciągu dwóch lat nie miała Pani wykonywanej mammografii, przysługuje Pani bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji!

 

Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy mammobusie,rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel.58 6662 444.
Call Center czynne jest 7dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej www.mammo.pl

UWAGA:Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych,które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Ma na celu objęcie swoim zasięgiem jak największej liczby kobiet w populacji 5069 lat, czyli najbardziej narażonej na zachorowanie na raka piersi. Otrzymywany wynik badania skryningowego (przesiewowego) to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacjączy wynik jest zmianowy bądź bez zmianowy. Nie jest on w formie pełnego opisu diagnostyczne go tak,jak przy tradycyjnym badaniu.W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania.

 

Informacje o Grupie LUXMED:

Grupa LUX MED to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać
z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

 

Opieka medyczna świadczona jest w 143 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED w Warszawie działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad
1 200 000 pacjentów.

 

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed
w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED), drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową – LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy LUX MED działają także spółki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia
i MegaMed. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, a MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej
i rehabilitacji. Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną
i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

 

Więcej informacji o Grupie LUXMED można znaleźć na www.luxmed.pl

Warunki naboru wniosków o stypendia FZO

logofzo_sowaZarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ustalił datę składania wniosków stypendialnych
na rok szkolny / akademicki 2014/2015.

 

 

Dokumenty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2014 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i  osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5,  pok. 237. od poniedziałku
do piątku w godzinach 11-15.

Wzory wniosków do druku, dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ( www.fundaciafzo.pl)
w zakładce – „Ważne dokumenty”.


Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.


Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać poniższe warunki:

–   osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast
w indeksie średnią 4,20,

–   są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,

–  spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 542 zł, a dla osoby w rodzinie – 456 zł).


KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENI A WNIOSKU O STYPENDIUM FZO
NA ROK SZKOLNY – AKADEMICKI 2014/2015 – 200%

na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 912 zł netto

osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1084 zł netto


Kompletność wniosku:

Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami
( zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu ). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2014 roku. Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku ( cz. 3 ). Wypełnione i podpisane oświadczenie
( cz. 4 wniosku ).

Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe ( kopie waz z oryginałami do wglądu ). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał.


Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 8952105691)

Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji i facebooku

https://pl-pl.facebook.com/fundacjafzo
www.fundacjafzo.pl


Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach, filia w Barczewie zaprasza na bezpłatne zajęcia w szkole muzycznej

Szanowni Państwo,
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach, filia w Barczewie. Zajęcia w szkole muzycznej są bezpłatne i odbywają się w budynku Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej przy ulicy Północnej 14 w Barczewie. Wielu uczniów już rozpoczęło naukę na instrumentach. Dla osób zainteresowanych i chętnych nauką w przyszłości utworzono dwie grupy bezpłatnych zajęć umuzykalniających. Mogą na nie uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

barczewo@psmdywity.org
nr telefonu 790510023

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

DSC_0594-muz-800Q100F259222W9

Miejski zespół oświaty i zdrowia w Barczewie